Rivningsarbeten

Vi utför totalentreprenader av rivning, sanering, borrning och sågning i betong, Asbest- och brandsanering,Schaktning, dränering och återvinning, Bilning berg.

Då vår expertis är stor och vi är utbildade inom rivningsarbeten kan vi göra detta på ett så effektivt och säkert sätt som möjligt.

Våra kunder är i första hand inom byggsektorn men vi utför även en del åt privat personer. Vårt geografiska arbetsområde är Stockholm och runt om i hela Stockholmslän.

Välkomna att kontakta oss för offert eller för mer information om våra tjänster.